İnternet Sosyal Medya ve Teknoloji

İnternet Sosyal Medya ve Teknoloji

1960’ların başında Amerika Birleşik Devletleri tarafından geliştirilen bilgisayar ağ sistemleri olarak da tanımlanabilecek internet, kısa sürede tüm dünyaya yayılmıştır. Minimum düzeyde hata veren bir bilgisayar tasarlama amacıyla yapılan çalışmalar sonucu gelişmeye başlayan bilgisayar ağları, çok kısa sürede büyümüş ve etkin bir ağ profili oluşturmuştur. Bilgisayar ve internetin kısa tarihi içerisinde çok sayıda mühendis önemli katkılar yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. İnternetin tüm dünyada hızlı bir şekilde yaygınlaşması küreselleşmeyi de hızlandırmıştır. Kısa zaman içerisinde ABD’den dünyaya yayılan ve hızlı bir şekilde gelişen internet günümüzde büyük devletlerden, gelişmemiş devletlere; uluslar arası şirketlerden küçük ölçekli firmalara; üniversitelerden devlet kurumlarına kadar tüm alanlarda en etkin rollerden birini oynamaktadır. İnternetin faydaları ve zararları üzerinde çok tartışılsa da, özellikle kurumlar için internetteki kısa süreli bir yavaşlama veya kesilme büyük sorun arz etmektedir. Bilgisayar ve internetin kurumsal yapılar üzerindeki etkisi kadar, bireysel üzerinde de ciddi etkileri olmuştur. Yaşamın her alanına etkiyen internet, insan davranışları ve toplumsal yapıda zaman zaman yozlaşmaya neden olabilmektedir. Küreselleşmenin en büyük zararı olan yapıların ve toplumların yozlaşması, internetin yayılmasıyla çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşmiştir. Bir tür özgürlük mercii olarak da görülen internet, 20. yüzyılın sonları ile 21. yüzyılda sivil toplum örgütleri tarafından bir güç olarak kullanıldığı gibi, reklam ve seçim kampanyalarında da önemli bir rol oynamış ve örgütlenmeyi şekillendirmiştir. Bilginin hızla yayılması bakımından ele alındığında internet, modern dünyanın en büyük buluşu olarak değerlendirilebilir. Ancak internet ve bilgisayarı diğer iletişim araçlarından daha farklı kılan nokta, internetin özgürlükçü bir yapıda olmasıdır. Televizyon, yalnızca yayın kuruluşlarının size sunduğu seçenekler arasında seçim yapmanıza olanak verirken, internet yayın hakkını herkese verir. Televizyonu sadece izleyebilir ya da radyoyu sadece dinleyebilirsiniz ve bu kitle iletişim araçları size dar seçenekler arasında seçim yapma olanağı sunar. Ancak interneti kullanarak kendinizi özgür bir biçimde ifade edebildiğiniz için yayın hakkı doğrudan kullanıcınındır. Bunun yanı sıra; kullanıcının seçim hakkı çok daha geniş ve çeşitlidir. Gelişen teknoloji ile birleşen internet, televizyon izleme, radyo dinleme, gazete okuma gibi işlemlerin hepsine olanak sağladığından, diğer kitle iletişim araçlarına gölge düşürmüş ve popülaritesini arttırmıştır.

Etiketler:

Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.