İNSAN, TASARIM VE İÇ MİMAR İLİŞKİSİ

İNSAN, TASARIM VE İÇ MİMAR İLİŞKİSİ

Pek çok insan için yaşam alanlarının kendi ihtiyaçlarını karşılayacak işlevsellikte ,estetikte olması o yaşam alanlarının değerlendirilmesinde öncelikli unsurdur.

Toplumun bu ihtiyacına profesyonel mesleki disiplin olarak karşılık gelecek mesleki disiplin iç mimarlık olarak belirlenmiştir.İç Mimarlık mesleğini İç Mimar icra etmektedir.

Pek tabi iç mimari tasarım ve uygulamaları, hizmet ettiği ihtiyacın barındırdığı etkin insan faktörü nedeni ile  hemen herkesin fikir sahibi olduğu veya olabileceğini düşündüğü bir mesleki disiplin  olarak dikkat çekmektedir,

 içmimar İNSAN, TASARIM VE İÇ MİMAR İLİŞKİSİ

Ancak   yaşam alanlarının daha yaşanabilir daha estetik kılınabilmesi  adına iç mimari çözümlemeler getirmeye çalışan insanların olası hayal kırıklıkları ile karşılaşmaları pek çok zaman kaçınılmaz olmaktadır.

Bunun en önemli sebebi  bireylerin,  kendi imkanları ile üretmeye çalıştığı iç mimari çözümlemeler de, mesleki disiplinin gerektirdiği donanım yetersizliğinin kendini göstermesi ve tasarımda ki ana fikre ulaşılmasında  ciddi sıkıntılar ile karşılaşmalarıdır. Oysa ki her tasarım tüm aşamalarında tam hakimiyet  ile  olası problemleri henüz tasarım aşamamasında belirleyip çözüm üretilmesini gerektirmektedir.

Bu noktada yaşam alanlarının tasarlanmasında insanlar iç mimarlığın bir mesleki uzmanlık  hizmeti olduğunun bilincine varmalı ve arz-talep ilişkisinde tüketici konumunda olduklarının farkındalığına varmalıdırlar.

İç mimarlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişi ise bu tasarımcı-tüketici ilişki modelini en sağlıklı haline getirebilmek için mesleki birikimini tüketicinin ihtiyaçları ile harmanlamak ve en doğru sonuca ulaşmak sorumluluğundadır.

İç mimar bu hususta gerekli hallerde mesleğinin verdiği birikimleri de sorgular ve geliştirir niteliklere sahip olması gerektiğini bilincinde olmalıdır. Sosyal ve teknolojik gelişmelerden uzak kalmamalıdır.

Artstyle, iç mimari , iç mimari tasarım ve uygulamalarını gerçekleştirirken  herzaman ilgili mesleki disiplinin gerektirdiği donanımları sorgular ve geliştirmeyi hedefler. Bu hedef tasarımını üstlendiği projelerde çeşitliliği arttırırken doğru çözümlemeler ile olan mesafeyi daraltmaktadır.

 

Etiketler:

Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.